מחבר ספר שמואל תיאר, בעדינות ובחמלה, את הסולם העולה במחלה שהשתלטה על כל חייו של שאול, שלא אפשרה לו לנהוג אחרת מכפי שנהג: לרדוף אחרי דוד במטרה להוציאו להורג.

בפרק זה שרון ואני מלווים את מסע הייסורים של שאול, שמנרדף הפך רודף, ושל דוד שברח מפניו. וגם כאן, כתמיד, שרון ואני מקדישים מקום לדרך עבודתם של עורכי התנ"ך, שליקטו לספרם גרסאות שונות שהשתמרו בזיכרון של קבוצות שונות בישראל, שסיפרו את אותו סיפור, רק במילים אחרות.

פרק שביעי בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים של ספר שמואל

בשנים שבהן שקע שאול לתוך עולם של צללים, עלה דוד הצעיר על הבמה ההיסטורית – והוא לא עלה פעם אחת, כי אם שלוש. וכל אחת משלוש הפעמים, הייתה הפעם הראשונה. בראשונה משח שמואל אותו למלך. בשנייה נכנס דוד לתנ"ך כמנגן בכינור שהובא כדי לגרש את רוחות הבעתה שתקפו את המלך המיוסר. השלישית היא סיפור המלחמה בעמק האלה, שבה הרג דוד את גולית, הענק הפלישתי. (ובשלישית, שרון אלכסנדר "נכנס לנעליו" של גולית ונותן את אחד הקטעים החזקים והמצחיקים ביותר ששמעתי בחיים שלי. וגולית המסכן לעולם לא יחזור ולא יהיה מה שהיה…)

כל אחת משלוש הגרסאות היא עולם ספרותי והיסטורי שעומד בפני עצמו. ושלושת הסיפורים יחד שופכים אור נדיר על דרכי העריכה המיוחדים של התנ"ך, ועל החשיבות העצומה שייחסו כותביו לנוסחים השונים ולשרידי סיפורים שהגיעו לידיהם.

הפרק השישי בסדרה זו מוקדש לשסע העמוק ביחסים ששררו בין שאול לבין בנו הבכור, יונתן. פרק זה מראה שלקרע זה היו שתי סיבות גדולות, שכרוכות ומלופפות זו בזו: האחת היסטורית והשנייה מחלתו של שאול שכבר החלה פורצת החוצה.

הסיבה ההיסטורית מעידה, ששאול שנלחם כל ימיו בפלישתים, שלכאורה היו האויב המר של בני ישראל – נלחם באויב הלא נכון!לדברינו, אין ספק שיונתן, שראה את המציאות נכוחה, הבין שהמלחמה בפלישתים, שהייתה מלחמה ללא הכרעה, הקיזה לשווא את דם שני הצבאות, וחשפה את ישראל ואת הפלישתים לאיוב משותף שסיכן את קיומם של שניהם כאחד.

אלא שבנקודה היסטורית זו, שאול כבר לא היה כאן. ויונתן לעולם לא יוכל להחזירו …

האזנה נעימה,
ליאורה ושרון

שלושה גיבורים ראשיים לוקחים חלק בסיפור המגילה: רות, האלמנה הצעירה בת ארץ מואב; נעמי, האם הזקנה ששכלה את שני בניה, שהבכור שבהם היה בעלה של רות. ובֹעז, האיכר העשיר שפגש את רות לאחר שהתאלמנה, ופרס את חסותו עליה ועל חמותה. סיפור המגילה מתרחש בפרק הזמן שבין פסח לחג השבועות, ועל כן נהוג לקרוא אותה בחג השבועות.

על פני השטח לפנינו סיפור אהבה יפה וקל להבנה, שנרקם בין איכר עשיר לבין אלמנה צעירה וענייה, שתלאותיה תמו לאחר שנשא אותה לאישה – אלא שאין דבר רחוק יותר מהאמת.

המגילה היא סיפור מורכב, שמקיים את הפרדוקס שבו "השלם גדול ממספר חלקיו". ואכן, מי שמכיר היטב את חוקי התנ"ך, יכול להבחין שהיא מושתתת על מערכת חוקים ענפה ומשוכללת, שנועדה להיטיב עם החלש ובאופן מיוחד עם האישה.

אחד החוקים האלה הם נישואיי ייבום, שבימינו הם הפכו תופעה מחפירה, שבה הדיינים היושבים בבתי הדין הרבניים, משתמשים בסמכותם, כביכול בשם התורה, כדי לעגן אלמנות ולעצור את חייהן למשך שנים ארוכות. אלא שההיפך הוא הנכון! נישואיי ייבום הם מהחוקים המתקדמים והנאורים ביותר בתנ"ך, שנועדו להגן על זכויותיה של האלמנה, ולמנוע מצב שבו היא תיהפך עגונה בידי בני משפחתו של בעלה המת!

חג שבועות שמח,
ליאורה ושרון

בפרק החמישי בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל, שרון ואני מנתחים את יחסו של הסופר המקראי לשמואל, דרך המעשים שייחס לו והדברים שהשמיע בשמו.

ספר שמואל מתייחס בפירוט לשני סיפורי מלחמה, שחושפים את דעתו של המחבר על המנהיג שהספר נקרא על שמו. שני הסיפורים חושפים דמות שונה לחלוטין מזו שמוכרת למרבית האנשים. ושניהם הם כתב אשמה נגד שמואל, שעשה כמיטב יכולתו להכשיל, להחליש ולהשפיל את שאול.

בקרב מכמש איחר שמואל לבוא לברך את הלוחמים לפני צאתם למלחמה, איחור שהסב נזק ללוחמים ולאוכלוסייה שעליה יצא שאול להגן. איחור שנוצל ע"י אויביו. הסיפור השני הוא סיפור המלחמה בעמלק, שהיה שבט של נוודים בוזזים, שנהגו לפשוט על היישובים הישראלים ולשדוד אותם. שמואל, בשם אלוהים, שלח את שאול להילחם בהם. הוא ציווה על שאול לשרוף את רכוש העמלקים ולהרוג את כל אנשיהם. מכיוון ששאול לא מילא את הצו כלשונו, הדבר נחשב לו לפשע כלפי אלוהים – האמנם??? או שהצו נחשב דווקא גנאי לשמואל? השלל שאותו ציווה שמואל לשרוף אותו באש, היה רכושם של התושבים הישראלים. הוא היה האוכל שלהם. ובמקום להשיבו לכפריים, ציווה שמואל לשרוף אותו באש – וזו רק ההתחלה…

בפרק הראשון, כמו גם בפרק השני, הראיתי שסיפור יציאת מצרים איננו סיפור אחד, כי אם שני סיפורים ששזורים זה בזה. הסיפור האחד הוא סיפור גרנדיוזי, כביר, עמוס ניסים ונפלאות שעשה אלוהים ליוצאי מצרים, שנועדו להלל את כוחו האין סופי. הסיפור השני הוא סיפור היסטורי, או ליתר דיוק אסופה רחבת היקף של נתונים שעומדים בכל מבחן היסטורי, ושלרבים מהם יש עדות ארכיאולוגית עקיפה, אך משמעותית.

בפרק זה אני מעלה את השאלה: כיצד מצבור נתונים היסטוריים שהיו יכולים להתקיים אך ורק במצרים, ואך ורק בנקודת זמן אחת, הגיעו לידי כותבי התנ"ך שחיו כ-750 שנה לאחר הזמן המשוער של יציאת מצרים?

גם הפרק הזה הוא שני מסעות. האחד הוא מסע בעקבות יוצאי מצרים. והשני הוא מסע בעקבות סופרי התנ"ך שהפכו סיפור מסע שעומד בכל מבחן היסטורי, לסיפור שרבים מטילים ספק גדול בייתכנותו.

אז האם סיפור יציאת מצרים היה, או לא היה? התשובה מצויה בפרק זה.

מדי שנה לעת התקרב חג הפסח, מתעורר מחדש הוויכוח אם סיפור יציאת מצרים, שהוא הסיפור המכונן של העם שלנו, הוא אמת או בדיה. בפרק זה, אני מביאה כמה מהטענות הבולטות שהשמיעו חוקרים שטוענים בתוקף שסיפור יציאת מצרים, לא היה ולא נברא, שהוא חסר כל בסיס וייתכנות היסטורית – ומראה שבטענות שהשמיעו נפלו טעויות מתודיות שמפילות את כל מה שאמרו. סיפור יציאת מצרים, איננו סיפור אחד, כי אם שניים. סיפור בתוך סיפור. הסיפור הגדול גדוש מעשי ניסים ונפלאות, שנשמעים אבסורדיים לחלוטין לאדם שמגדיר עצמו 'חילוני'. ואילו הסיפור הקטן, שטמון בתוך הסיפור הגדול, מכיל עובדות נכונות ופרטים רבים, רבים מאד, שהם נכונים לגמרי ושהתקיימו במציאות – ואם סיפור יציאת מצרים הוא בדיה מוחלטת, כיצד ידע מחבר הסיפור על קיומם של אותם פרטים ?

בפרק זה אני מסבירה את החשיבות הגדולה של שני הסיפורים: הניסי והפלאי, וההיסטורי והריאלי.

שלוש פעמים משח, או הכתיר, שמואל את שאול למלך על ישראל – ושלוש ההכתרות הללו נוצלו על ידי שמואל כדי לבזות את שאול ולהשפילו. ואנחנו שואלים כאן, מאימתי מכתירים את אותו אדם שלוש פעמים, ואיך קורה שטקס שאמור להיות חגיגי ורב רושם, הופך מופע מלא זעם ודברי חרפות?

בפרק זה שרון ואני נראה ששמואל בחר בכוונה בשאול להיות מלך, כדי להכשילו. הוא בחר בו משום שזיהה שקומתו הגבוהה של שאול, עומדת בניגוד מוחלט לאישיותו חסרת הביטחון. ואכן, שמואל השתמש בשאול כשעיר לעזאזל כדי לנקום במנהיגי השבטים שהדיחו את בניו מהכהונה, ועל שלמורשתו לא היה המשך.

בפרק זה, כדרכנו, אנחנו מציפים את המציאות ההיסטורית שמשמשת כרקע לסיפור כולו. ולא פחות מכך, אנחנו מתמודדים עם הפער שבין הטקסט הכתוב, לבין האופן הסטריאוטיפי, הפלקטי והשטוח, שבו מלמדים בבתי הספר.

פרק ח' שבספר שמואל, מספר על היום שבו הגיעו זקני השבטים לביתו של שמואל ואמרו לו שני דברים:
1. שני בניו, יואל ואביה, הם צמד חוטאים. לפיכך הם לא יוכלו לרשת את מקומו של שמואל.
הפירוש המעשי של הודאה זו היה ששושלת כוהנים שתישא את שמו של שמואל, לא תקום ולא תהייה – והיא באמת לא קמה ולא הייתה.
2. בהמשך ישיר להדחה, ביקשו הזקנים משמואל שישים מלך עליהם. מלך שייצא בראש הצבא וילחם את מלחמותיהם, כפי שהיה מקובל בעולם הקדום.

השאלה הגדולה שעומדת במרכז הפרק, היא מדוע ביקשו הזקנים, לשנות את פניה של החברה השבטית, המסורתית, ולהפוך חברה מלוכנית? מדוע ביקשו לוותר על מעמדם כמי שעומדים בראש החברה, ולהכפיף עצמם למרותו של מלך, שנהנה מזכויות שלא היו להם?

בפרק זה אני עומדת על יתרונותיה המועטים של החברה השבטית, ועל חסרונותיה הרבים. ומראה שהשינויים המפליגים שהתחוללו במזרח הקדום של אותם ימים, חייבו את הזקנים לעשות את מה שעשו: להתלכד ולהעמיד מלך בראשם. שאם לא כן, שבטי ישראל היו נכבשים וחדלים להתקיים.

שמואל התנגד לבקשת הזקנים מנימוקים תיאולוגיים, של בגידה באלוהים. אלא שמאחורי טענותיו הסתתר עלבון צורב על שבניו הודחו מהכהונה ושלמורשתו לא יהיה המשך. העלבון, ואש הנקם שהוצתה בליבו, מסבירים מדוע בחר בשאול, הדמות הכי פחות מתאימה, להיות מלך בישראל. והם אלה שיסבירו את כל מעשיו הבאים.

האזנה נעימה,
ליאורה

לרגל החג, אנו מגישים לכם פרק בונוס. האם מגילת אסתר התרחשה במציאות? ליאורה ענתה על השאלה במסגרת הפודקאסט ״שלושה שיודעים״ (באדיבות כאן), ואנו שמחים לשתף איתכם את תשובתה ואת השיחה של בנושא עם דודו ארז בפרק הזה.

בפודקאסט של התנ״ך, ד״ר ליאורה רביד חושפת את האמת המרתקת שמאחורי הסיפורים התנכיים המוכרים לכולנו. ניתן לתרום לפודקאסט בפטריאון.