88: עתליה ויהוידע: רצח המלכים

זהו הפרק השלישי והאחרון שחותם תעלומה בלשית שאבדה בתוך בליל הסיפורים המבולגן של ספר מלכים. בשני הפרקים הקודמים עקבנו אחרי שתי דמויות מרכזיות: עתליה ויהוידע.  עתליה בת אחאב מלכה בירושלים בין השנים 842 לפנה"ס ועד שנת 835 לפנה"ס. במהלך שש השנים האלה הכין יהוידע, הכוהן הגדול שעמד בראש בית המקדש הראשון, את המרד במלכה שהסתיים […]

87: עתליה המלכה ויהוידע הכהן – חלק ב

החלק השני בסדרה המוקדשת לתעלומה בלשית שחגגה כמעט 3,000 ימי הולדת, שהלכה לאיבוד בתוך בליל הסיפורים המבולגן של ספר מלכים. תעלומה שנקברה עמוק-עמוק מתחת ערמות האבק שהצטברו מעליה. בפרק הקודם סיפקנו את הרקע ההיסטורי לכך שבשנת 842 לפנה"ס עלתה עתליה בת אחאב מלך ישראל על כס המלוכה בירושלים. אמרנו שכלל נשים בעולם הקדום לא עלו […]

86: המלכה עתליה והכהן יהוידע

בשלושת הפרקים הבאים נתחקה אחר שתי דמויות מרתקות שנעלמו מתחת לערימות האבק של ההיסטוריה וּבְפֹעַל כמעט שנשכחו לחלוטין. הכוונה לעוצרת מלוכה בשם עתליה ולכהן בשם יהוידע שעמד בראש הפיכה צבאית ורצח אותה.                שלושת הפרקים שלפנינו יתקדמו בסדר הבא: בפרק הראשון יירצחו מלכים, שספק אם רבים זוכרים את שמם. המלכים שימותו בפרק הזה חשובים […]

85: פילגש בגבעה

פילגש בגבעה, שופטים יט-כא ;  פרק 85 הפרק שלפנינו מוקדש לפרשת ניאוף שהסתיימה  באונס ורצח. פרשה שמוכרת בשם "פילגש בגבעה", שהיא תערובת משונה בין האפשרי לבין הבלתי אפשרי. בין מה שקרה וקורה תמיד, ובין מלחמת האחים שכביכול פרצה בעקבותיה.             סיפור הפרשה תופס את שלושת הפרקים האחרונים בספר שופטים, מה שאומר שהיא התרחשה בסביבות שנת  […]

84: יום כיפור

גלגוליו של יום הכיפורים במסורת ישראל  פרק 84 המנהגים הקשורים ביום הכיפורים נקבעו לאחר שבית המקדש השני חרב בשנת 70 לספ', ובמאות השנים שבאו לאחר מכן.  למנהגים אלה, שחלקם מפורטים במסכת יומא שבתלמוד וחלקם התקבעו במסורות מאוחרות בהרבה, אין שום קשר ליום הכיפורים שמפורט בספר ויקרא פרק טז, זולת הצום והתאריך.               אין בתנך שום […]

83: שרה והגר

העמים הקדומים ייחסו לאלים שבהם האמינו את השליטה על פריון האדם, החי והצומח . וכמובן שלפי התנך אלוהים הוא  אדון  הפריון בעולם.              לפי התיאולוגיה המקראית, לצדיקים אלוהים גומל בפריון גדול ובשפע כלכלי, ואילו את הרשעים הוא מעניש, ועקרות ושלילת הפריון הוא רק אחד העונשים – ולכל אחד ברור שפריון הוא תנאי ראשון להמשכיות, ושעצירתו […]

82: חיי שרה

בימים שהפודקאסט שלנו יצא לדרך הקדשנו פרק לשיחזור  סיפור המסע של אברהם ושרה, מאור, המוכרת לכולם בשם 'אור כשדים' לארץ כנען. מדובר בפרקים 13-12, לטובת מי שמעוניין להקשיב להם. נזכיר כרגע בקצרה רק את הנקודות החשובות לפרק שלפנינו, שמוקדש לסיפור עקרותה של שרה, ולמלכודת התיאולוגית שעומדת בבסיסו. ספר בראשית כיווץ את סיפור המסע למספר שמות […]

81: איגרת אריסטיאס – חלק ב׳

הפרק שלפנינו חותם את הסיפור על איגרת אריסטיאס, שנמנית על אחד הספרים החיצונים.  האיגרת נכתבה באלכסנדריה שבמצרים בסביבות שנת 270 לפנה"ס,  ואליה אחזור אחרי שאוסיף הערה קצרה. סיפור האיגרת היה עילה לצאת למסע שתחילתו בערך בסביבות שנת 500 לפנה"ס, מסע שעוצר לרגע אחד בשנת 70 לספ', שבו חרב בית המקדש השני. התקופה ארוכה הזו נקראת […]

80: איגרת אריסטיאס – תרגום ה-70

שני הפרקים הבאים ייקחו אותנו למחזות חדשים שבהם טרם ביקרנו; וגם שניים אלה אינם יותר מאשר אפס קצהו מסיפור גדול, ענק ומרתק בהיסטוריה של העם הקטן שלנו. סיפור שהלך לאיבוד, והגיע הזמן להחזירו הביתה וְלִרְשׁוּת הרבים. את הפרק הזה נפתח בסיפור אגדה, אך ברקע האגדה שעליה נספר יש תשתית היסטורית אמיתית, שאליה נגיע עוד מעט. […]

79: מלחמת גוג ומגוג: חלק ב׳

ספר יחזקאל פרקים לח-לט זהו הפרק השני שחותם את סיפור מפלתו של מלך דמיוני שחי בארץ דמיונית, הלוא הוא גוג מארץ המגוג שעליו מסופר בפרקים לח-לט שבספר יחזקאל. מרוצת אלפי השנים שחלפו מאז זמנו של יחזקאל, הפך גוג מארץ המגוג,  ל'גוג ומגוג', כאילו מדובר בשני אנשים. והמושג 'גוג ומגוג', הפך שם נרדף למלחמה אפוקליפטית שתשים […]